Nazorg en praktische ondersteuning

Met het overlijden van uw partner, familielid, vriend of vriendin komt er veel op u af. Te beginnen met het regelen van de uitvaart. Het zijn drukke dagen waarin u wordt geleefd: het uitzoeken van de kist, de kleding, de uitnodigingen, de muziek. Maar dan is de uitvaart voorbij … Hoewel alles voor u stil lijkt te staan, gaat de wereld verder.

De Uitvaart Voorbij biedt emotionele en praktische nazorg kort na een overlijden.

Nabestaandenzorg

Onze nabestaandenzorg bestaat uit een persoonlijk gesprek, waarin wij volop ruimte bieden voor uw emoties en vragen die het dierbare verlies oproepen. We gaan in op uw relatie met de geliefde en de gevoelens die het overlijden teweeg hebben gebracht. Ook staan we stil bij de tijd die nog voor u ligt. Daarnaast geven wij u praktisch advies over de financiële gevolgen van het overlijden. Wat zijn voor uw situatie de belangrijkste aandachtspunten? Onze ervaring leert dat het rouwproces pas ten volle kan beginnen als de praktische zaken helder zijn. U kunt bijvoorbeeld denken aan onderstaande vragen.

  • Wie moet u van het overlijden op de hoogte stellen?
  • Gelden er belangrijke termijnen die niet over het hoofd gezien mogen worden?
  • Hoe weet u of u niet iets vergeet?
  • Moet u naar de notaris voor een verklaring van erfrecht?
  • Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting van de overledene?
  • Moet er aangifte worden gedaan voor de erfbelasting?
  • Wat gebeurt er met uw inkomen?
  • Kunt u blijven wonen waar u nu woont?

Praktische ondersteuning

Niet iedereen is in staat om na het overlijden van een geliefde de draad op te pakken. Het rouwproces vraagt veel van uw energie. Praktische hulp van familie of vrienden kan dan welkom zijn. Maar wat als die hulp niet beschikbaar is? Bij De Uitvaart Voorbij bieden wij u ook praktische ondersteuning.

Aan de hand van een intakegesprek wordt bekeken welke aandachtsgebieden er zijn en waar u mee te maken gaat krijgen.  U ontvangt een concrete actielijst, een uitgebreide toelichting, vermelding van eventuele termijnen die u in acht dient te nemen, tips en adviezen. De concrete actielijst schept overzicht en geeft u daarmee houvast en rust. Met de concrete actielijst kunt u zelf – al dan niet met behulp van familie of vrienden – aan de slag. Indien gewenst kunt zich bij de uitvoering door De Uitvaart Voorbij laten ondersteunen. Uiteraard kunnen wij u ook alle zorgen uit handen nemen.

Ruimte voor het rouwproces

Bij De Uitvaart Voorbij luisteren we en bieden we informatie over alles wat u na de uitvaart te wachten staat. We beantwoorden al uw vragen en wanneer gewenst ondersteunen wij u bij de afwikkeling, zodat u de benodigde ruimte krijgt voor het rouwproces. Als u daaraan behoefte heeft, kunnen wij u ook intensief begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie; we staan u graag bij.

 

Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen, uw zorgen wel