Voor bedrijven

Het overkomt u hopelijk niet vaak maar weet u hoe om te gaan met een medewerker die een dierbare is verloren? Heeft u een protocol klaarliggen voor als een van uw eigen medewerkers komt te overlijden?

Beperk ziekteverzuim

Het verlies van een dierbare laat diepe sporen na en kan leiden tot (langdurig) verzuim. Dit verzuim kan worden beperkt door de juiste nazorg te bieden en door juist om te gaan met de betreffende medewerker. De Uitvaart Voorbij kan u en uw medewerker daarin bijstaan: De Uitvaart Voorbij biedt namens u nazorg aan uw medewerker(s) en geeft u advies hoe om te gaan met uw medewerker. Aandacht en erkenning; het beste dat u uw medewerker op  dat moment kunt bieden.

Overlijdensprotocol

Of het nu gebeurt tijdens of buiten werktijd, het overlijden van een van uw medewerkers zal niemand onberoerd laten.